Bierzmowanie dorosłych

2018-11-19

Terminy bierzmowania dla dorosłych:


4 kwietnia, 23 maja, 27 czerwca, 10 października, 21 listopada 2019 r.

W dniu bierzmowania w katedrze:

godz. 17:00 - wprowadzenie liturgiczne dla kandydatów i świadków,
godz. 18:00 - Msza święta z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

Informacje dla kandydatów przygotowujących się w parafii katedralnej:

Kandydat przedstawia pisemną zgodę swojego proboszcza na przygotowanie i przystąpienie do bierzmowania w parafii katedralnej oraz świadectwo chrztu;
przygotowanie do bierzmowania składa się z pięciu obowiązkowych spotkań, które odbywają się w czwartki o godz. 19:00 w salce nr 3 na drugim piętrze probostwa; 

Kolejne cykle przygotowania rozpoczynają się: 28 lutego, 11 kwietnia, 30 maja, 30 sierpnia, 5 września, 17 października 2019 r.

Informacje dla kandydatów przygotowujących się we własnych parafiach:

Po przygotowaniu kandydata parafia zgłasza go w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej na 10 dni przed terminem bierzmowania;
w dniu bierzmowania kandydat powinien mieć ze sobą kartkę informacyjną z danymi osobowymi, z wypisanym innym kolorem imieniem patrona bierzmowania oraz z pieczęcią parafii;
podczas liturgii obowiązuje strój odświętny.

Informacja dla kandydatów żyjących w związkach niesakramentalnych:

Przygotowanie do bierzmowania może odbyć się wcześniej, jednak sakrament bierzmowania zostanie udzielony dopiero po spowiedzi sakramentalnej i zawarciu sakramentu małżeństwa.

 

Na skróty

Dane teleadresowe

Plebiscytowa 49A,
40-041 Katowice
katedra@archidiecezjakatowicka.pl
+48 (32) 251 21 96

Konta bankowe-ofiary

PKO BP I Oddział Katowice
ul. Damrota 23 40-022 Katowice
Wpłaty w złotych:
numer konta:
20 1020 2313 0000 3002 0019 1494
Wpłaty w euro:
numer konta:
PL 08 1020 2313 0000 3702 0522 9838
BIC (Swift): BPKOPLPW